© 2013 JUDr.Kateřina Šálková  ·  Všechna práva vyhrazena  ·  E-Mail: salkova@aksalkova.eu
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
JUDr. Kateřina Šálková
Poskytujeme právní služby
I.
Veškeré civilní řízení, včetně rodinného práva v rámci novely občanského zákoníku ( NOZ ).
Smlouvy o dílo, kupní smlouvy, příkazní smlouvy.
Smlouvy o převodu nemovitostí, zástavní smlouvy k nemovitostem, nájemní smlouvy.
Všeobecné obchodní podmínky.

II.
Založení a změna obchodních společností, zejména společností s ručením omezeným a akciových
společností, včetně související správy korporátních záležitostí.Organizování valných hromad, úprava
právních poměrů společností, dozorčí rady, představenstva, zastupování společníků.
Příprava akcionářských dohod a jejich vyjednávání.
Koncernové právo, ovládací smlouvy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a posuzování rizik
odpovědnosti ovládající osoby vůči osobě ovládané.
Veškeré úkony související s obchodním rejstříkem, včetně zakládání do sbírky listin obchodního rejstříku
atd.
Prodej společnosti.

III.
Veškeré úkony v oblasti insolvenčního práva.
Veškeré úkony v oblasti pracovního práva.
Zastupování klientů v řízeních před soudy, rozhodčími orgány jakož i správními orgány ( Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže, živnostenskými úřady, finančními úřady a dalšími).