© 2013 JUDr.Kateřina Šálková  ·  Všechna práva vyhrazena  ·  E-Mail: salkova@aksalkova.eu
·
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
JUDr. Kateřina Šálková
Advokátní kancelář
JUDr. Kateřina Šálková
Advokátní kancelář
Zastupování
Spolupráce
JUDr. Kateřina Šálková
Zastupování v řízení před
soudy, orgány státní a veřejné
správy, dále formou konzultací,
přípravy a sepisování smluv a
ostatních listin právního
charakteru.
Úzce spolupracujeme se znalci,
notáři, exekutorem včetně
daňového poradenství. Služby
činíme většinou komplexně,
např. vymahatelnost pohledávky
včetně exekučního řízení apod.

Vítáme Vás

Prioritou advokátní kanceláře je seriózní, věcné a zásadně
důvěrné jednání s klientem.
Advokátní kancelář JUDr.Kateřiny Šálkové se při výkonu
poskytování právních služeb důsledně řídí všemi povinnostmi, jež
vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu, a
které jsou vydány Českou advokátní komorou.
Naše advokátní kancelář je
kancelář poskytující právní
služby ve všech oblastech
práva s důrazem na obchodní a
občanské právo.
Právní služby